HỌC VIỆN SIÊU ANH HÙNG 3

The Umbrella Academy Season 3 (2022)

Nội dung phim

The Umbrella Academy season 2 đã kết thúc với việc các anh hùng của chúng ta ngăn chặn ngày tận thế và du hành thời gian trở lại hiện tại, nhưng chiến thắng của họ đã để lại những hậu quả to lớn cho cả vũ trụ. Những trò tai quái trong việc du hành thời gian của gia đình Hargreeves đã tạo ra một dòng thời gian khác, một dòng thời gian mà Học viện Umbrella đã bị thay thế bởi Học viện Sparrow. Đây là nhóm 7 siêu anh hùng khác mà Reginald Hargreeves đã tập hợp sau lần thất bại đầu tiên vào năm 1963.

Sau khi đối đầu với những người thay thế họ, gia đình Hargreeves nguyên bản phải chấp nhận chuyển đến sống tại khách sạn Obsidian. Thế nhưng hậu quả của cuộc du hành thời gian đâu chỉ dừng ở đó, gia đình Hargreeves còn gây ra một chuỗi các sự kiện có nguy cơ dẫn đến ngày tận thế. Liệu hai học viện Umbrella và Sparrow có thể bỏ qua mâu thuẫn để cùng nhau ngăn chặn thảm họa này, một lần nữa?

Five Thoughts On The Umbrella Academy's “Meet The Family” – Multiversity  Comics

Xem thêm